Nordigården

Sauehold

Villsau - "kystens grimme elling"
Villsau, eller "gammel norsk sau" (rasenavnet) er en sau som har levd langs kysten sida før vikingetida. Sauen stammer fra den eldgamle korthalesauen som i sin tid var dominerende i heile Nord-Europa. Etterkommere av denne rasen, muflonsauen, lever fortsatt i vill tilstand på Korsika og Sardinia.
Villsauen er spinkel og høybeint, hodet er kort og bredt med små ører. Bukkene har staselige horn.
Den går ute heile året, er særdeles hardfør og nøysom, vital og intelligent. Den beiter på lyng, gress, einer, lauvkratt, tang og tare - det kystnaturen har å by på, og lever et annerledes og tøffere liv enn vanlig kvit sau. Dette gir seg utslag i smaken på kjøttet og kvaliteten på ulla.
Den holder kulturlandskapet i hevd - en suveren landskapspleier.

I slaktesesongen selger vi lammekjøtt (slakt) fra gården, slaktet ved lokalt gårdsslakteri.

 
Søye med lam.

Villsau - vinterbeite

Rogn- og seljebark er flott vinterfor

Villsau - vinterbeite

Tang og tare står også på menyen

Villsau - sommerbeite

Gress, lyng og urter finner sauene i rikt monn i de alpine Øksnesfjellene

Villsauvær

Flott bukk

Din overskrift

Nyeste kommentarer

24.12 | 21:23

Tusen takk for fin Bjørkesirup👍
Ønsker dere ei fin jul🎄🤶🏻🎅🏼🐏

11.04 | 13:07

Green viking meiseboller. Fint om dere kan ta bort plastikk rundt dem. Fuglene setter seg fast og måkene blir kvelt. Plastindustrien må ned.
På forhånd takk.

04.12 | 07:43

Hva er prisen på sitteunderlagene og tøflene.

17.07 | 20:16

Hvor det bare en flot hjemme side i har. Så flotte ting i laver. Er vild med sidde underlaget med hvalhalen på og lige så sølvsmykket af hvalhalen.
Hilsen Mie